понедељак, 07. април 2014.

БРИСАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ ГРАНИЦЕ ИЗМЕЂУ ДОКУМЕНТАРНОГ И ИГРАНОГ ФИЛМА

АУТОР: САЊА САВИЋЗашто баш „вертикална“

Не оспоравајући разлике у приступу раду на филму из два различита угла, документарног и играног, а истовремено примјећујући да постоји могућност да се бар једна подјела макар у краткој расправи и само на трен избрише, а да то није вјештачки него спонтано, самим гледањем филмова, покушаћу да изнесем зашто се чини да суштинска разлика (не она формална или већ поменута разлика у приступу те разлика у развоју једног и другог) заиста не постоји. Позивајући се на своје чисто визуелне асоцијације којима се поменуте разлике између ове двије групе филмова представљају у некаквој хоризонталној, хијерархијској структури чији врх обично зависи од личних склоности онога ко их систематизује те већ годинама издваја истичући било предност играног над документарним из комерцијалних разлога, документарног над играним из историографских разлога, једног над другим из прећутних разлога, другог над првим из општепознатих разлога, на овом мјесту ћемо се позабавити мишљу да не постоји чврста граница која раздваја ова два филмска рода већ се оне међусобно прожимају и преклапају а тај, математички речено, „пресјек скупова“ чини управо оно што чини и саму бит филмског, оно шта чини филм посебним пред морем уплива из других умјетности и медија а које је нескромно увукао у себе и које су га породиле, што је управо догађање маленог чуда покрета произишлог из свијета око нас, његовог биљежења оком камере те одашиљање те необичне појаве кроз вријеме.
Оно што говори у корист те тезе није размишљање о њој на основу класичних филмова и филмских теорија већ напротив, филмска пракса „документарног у играном“ која се јавља од средине деветесетих година прво као посљедица скучених техничкиг могућности, а потом као намјерна интервенција, као и „пребацивање лоптице“ у супротном смјеру „играног у докумантарном“ који мијења драматуршке постулате документарног филма све више унапријед конструишући саму причу, за коју знамо одакле је потекла.


Прођимо кроз три елемента филма најзначајнија за дефинисање сличности и разлика документарног и играног филма: глуму, фотографију и сценографију.
Глума: Лице као документ о драми и глуми

Филмска глума можда се прва примиче овој тези већ у покушају да се опише разлика између ње и позоришне глуме. Чак и без потребе да се филмска глума посматра антрополошки као документ о глуми одређеног периода, још код пионира филмског језика, поготово при њиховом проучавању могућности крупног плана, јавила се идеја о „лицу као документу“, али не времена него одређеног унутрашњег стања људске личности. Та тенденција, испратити срж ситуације камером, почевши од екстремног успјешног покушаја Карла Теодора Дрејера да преко лица и без ријечи опише једну од највећих драма историје о Јованки Орлеанској, свој теоријско-практични врхунац доживјела је у дјелима Робера Бресона, чија теорија модела има итекакве везе са документарним првенствено у испитивању филмског у глумачком изразу. Уосталом, кад је Бресон у питању, није потребно доносити закључке гледајући његове филмове. Ево шта сам каже о томе:
Без глумаца.
(Без режирања глумцима.)
Без улога.
(Без учења улога.)
Без мизансцена.
Него коришћење модела узетих из живота.
Бити (модел) уместо ИЗГЛЕДАТИ (глумац)[1]
А на шта нас овај у своје вријеме изузетно прогресивни филмски стваралац подсјећа, ако не управо на најдивније сцене документарних филмова огољене истине? Међутим, његови ставови да је: „Глумац у кинематографу као у страној земљи“ те да он тамо: „...не говори тај језик“[2] због своје радикалности али и оригиналности није имао досљедне сљедбенике, али је његов утицај на цјелокупан филмски свијет био немјерљиве величине. Невјероватну блискост Робера Бресона са идејом документарног филма примјећује Тереза Жиро која за њега каже: „Дела овог великог идеалисте треба посматрати као документарне филмове о односу човека и стварности, филмове који се баве питањем механике“[3]. Тереза Жиро такође одлази даље у својим промишљањима на ову тему: „Ако се може рећи да је Јованка Орлеанка документарни филм о лицима – лица као пејзажи како каже Жермен Дилак – зашто не бисмо рекли да је то скоро географски документарни филм о траговима које је битка (процес) оставила на пејзажу (лицима).[4] Па ипак, знајући необичну судбину Марије Фалконети која се граничи са трагичним, тешко је поставити овакав начин као општи модел филмске глуме, а осим тога, у оба ова случаја, колико год они били блиски са документарним, у питању су били играни филмови. Можда и парадоксално да се спомиње на овом мјесту, али ту је и основна разлика играног и документарног филма: наша потреба да ипак знама да ли је нешто документарно или „само“ играно.


Фотографија: Документарни принципи у савременом играном филму; филмови браће Дарден


Прва асоцијација на филмове припадника умјетничког покрета Догме 95 чији су концепт осмислили Данци Ларс фон Трир и његов колега Томас Витенберг управо је „налик на документарно“, фотографија која подсјећа на аматерски снимак или немонтирану телевизијску репортажу, „камеру из руке“ те одсуство или свођење на минимум свих техничких средстава при снимању филма. Ево шта фон Трир мисли о томе, на први поглед јасно засићен свиме по њему споредним стварима и ефектима који су преплавили филм у тренутку кад је почињао да се бави њиме: „Документарни стил постоји да би уништио филм то јест да би уништио његов продуктивни процес и навео нас у постојање стварности ,спремне да буде снимљена`, и коју ће неко снимити у складу са својим стилом, личним стилом аутора“.[1]
Није само фотографија оно што обједињава све филмове настале под утицајем манифеста Догма 95.[2] Док је један од њених највећих аутора фон Трир у каснијим фазама свог стваралаштва почео се бави моралним дилемама које је често представљао симболички или надреално, те се знатно одмакао од првобитног „испосничког“ приступа филмским средствима, два брата Белгијанца Жан-Лик и Пјер Дарден у тој мјери су засновали своју поетику на свима познатом окружењу да на њихови филмови, на први поглед – уопште не изгледају као нешто посебно ни необично. Упутивши се, међутим, мало подробније у њихову естетику свакодневице, понављање наизглед баналних радњи – схватићемо да је у питању један прилично сложен концепт. Дарденови комбинују професионалне глумце са натуршчицима, али уз уступање велике предности натуршчицима. Прилазак ситуацији у којој се јунак затекао споља, не само да подсјећа на телевизијски снимак „са лица мјеста“, него својом суптилном појавом разара досадашњу подјелу на игране и документарне филмове по формули: „У играном се призор прилагођава камери, у документарном камера призору“. И колико год ствар унапријед била осмишљена и режирана, камера се овдје заиста прилагођава призору, а свака непрецизност или непланирано уплитање живота више је него добродошло.
Трећа велика карактеристика „Дечака с бициклом“, „Розете“, „Обећања“, „Лорнине ћутње“ је невјероватна морална амбивалентност ликова, толико слична животу да нам много треба док је не примијетимо, а кад се то догоди, остајемо замишљени над њом дуже времена. Њихови филмови су тачка у којој се поново враћамо Бресону: „Филм без глумаца? Тако је! Али првобитно значење тог израза превазиђено је; треба у ствари говорити о филму без глумљења , филму где се више чак и не поставља питање да ли неки од учесника глуми боље или горе, толико је човек ту поистивећен са личношћу коју игра.“[3]
Ту се поново долази до одређеног парадокса, а то је да естетика „неестатике“, тј. бјежање од концепта лијепог уобличеног или складног на рачун утилитарности сада постаје нова естетика. Да није у питању већ формиран концепт господе Дарденових који ипак више прате своје ликове него слику савременог свијета, помислили бисмо да постоји опасност артизма самог због себе. Али, Дарденови, као да се невидљивим нитима држе за свог претечу Бресона. Или им од добацује своје мисли у будућност: „Не улепшавај ни не поружњуј. Не мењај природу“.[4]


Сценографија: Стилизација или стил

Сљедећа ствар која неке филмове неразмрсиво везује за стварност јесте – окружење у којем се снима. Изузев у филмовима фантастике, снимања у студијима, вестернима, камерним филмовима или другим жанровима у којима је потребна стилизација екстеријера или ентеријера, простор у филмовима је „најдокументарнија“ појава која је неријетко у неразлучивој вези са психологијом главног јунака, а понекад чак и „играјући“ елемент. У историји филма, ова појава је наподробније објашњавана на примјеру италијанског неореализма: „Из тога произилази да су италијански филмови од изузетне документарне вредности, да је немогућно истргнути из њих сценарио, а да се заједно са њим не повуче и друштвено тле у које је он пустио корене.“[1] Како велику улогу игра сценографија у приказу аутентичности у играном филму, осим овом Базеновом констатацијом, можда можемо да докажемо не испитујући друштвене оквире за које су везани поједини ликови, него једноставно прислањањем неког играног кадра уз неку анимирану секвенцу. Чак и сликана кулиса сценографије из играног филма дјеловаће као прилог за уџбеник из историје човјечанства...
Бранко Вучичевић је седамдесетих година писао у једној од својих критика: „Ако се данас више но раније оклева са поклањањем наклоности неком филму, онда је то најчешће стога што нам изгледа да је и он одвећ успела имитација стварности па да га то, ма какве и ма колико многобројне биле његове остале вредности, чини знатно мање достојним поводом таквог одређивања.“[2] Јасно је да питање тренда има знатне везе са вредновањем одређеног филма у датом тренутку и на специфичном поднебљу, али у таквим ситуацијама треба се сјетити Чеховљеве првобитно пропале премијере „Галеба“ када публика није могла да направи дистанцу од ликова који су толико подсјећали на њихове животе. А колико је само касније симболичног учитано и ишчитано из те драме. Иако је с филмом другачије него са драмом јер се не може реинтерпретирати на исти начин (осим у виду римејка, али је то посебан случај), ипак, ко зна колико ће потомци моћи необичног да пронађу у нама из филмова нашег времена и то само на основу обичних детаља данашњице које ми можда и не примјећујемо.


Документарни сегменти у играном филму

Да је „документарни запис пречица за успостављање временско просторних координата наратива,“[1] те да та пречица може да буде искоришћена и на симболичком плану, гледамо на примјеру анимираног филма „Валцер са Баширом“ у којем се документарни снимак појављује тек на крају као екстренми контрапункт претходном цртежу и представља завршетак јунакове амнезије. И заиста, колико се само примјера документарних сегмената у играном филму можемо сјетити у домаћој кинематографији (или чак домаћем позоришту!) „на прву лоптицу“ и, исто тако, неоспорно признати тачност ове формуле и успјешност њене примјене у пракси у готово свим случајевима. Документарно сегмент готово увијек дјелује „освјешћујуће“, он потврђује наше асоцијације на друштвене структуре чак и када веза између игране структуре и документарног снимка није досљедно спроведена у читавом филму. „Уопште није важно шта се снима, него шта се добије из оног што је снимано. Па ипак, постоје велике разлике између такозваног документарног материјала и материјала који по потреби режисер организује у оквиру једног кадра“[2] – и када то причитамо из пера Живојина Павловића имајући у виду његове филмове, као и филмове других представника црног таласа не преостаје нам друго него да вјерујемо.
Међутим, у једној тачки тас почиње да се спушта у корист документарног филма. Говорећи о документарном репортажном филму и серији „Зашто се боримо?“ коју је Франк Капра радио за вријеме Другог свјетског рата, Андре Базен напомиње да поредећи спектакле „Нетрепељивост“ или „Антонија и Клеопатру“ са овим серијама, ови играни филмови изгледају као „спектакл провинцијског позоришта“. Иако знамо за Базенову опрередијељеност за „филм одливак живота“, љубитељи играног филма овдје се нимало неће осјећати угодно. На сву срећу, Базен додаје да ипак: „...Режија стварности може само једном да послужи“.[3] Ту је мјесто да се одахне, али предах неће дуго трајати.
Ево шта Тереза Жиро мисли о томе: „Андре Базен је бранио више од свих оно што Комоли назива миметичком природом филма. Тиме је заслужио да буде обележен као идеалиста: верујући у стварност он је постао играчка у рукама стварносних привида слике, до те мере да није хтео да дирне у те привиде, у ту бешавну одору стварности[4].
Ранко Мунитић пак, поставља тезу која иде у прилог идеји филма-илузије: „Призори снимљеног на траку и пројицирани на платно нису дакле изгубили своја примарна феноменолошка својства из стварности којој су раније припадали – они уједно губе и припадност глобалној реалности која их је пре одређивала.“[5] Он такође говори о ономе конкретном по чему филм има предност над стварношћу: „На плану поједине слике, филмска камера можда губи битку са телесном камером; но кад је реч о финалној, укупној структури – онда филмска машинерија бележи поене какве телесна машина и њен световни контекст могу додуше замислити (јер иначе не би било филма) али не могу самостално – по себи створити.“[6] То је за корак ближе јединственој суштини, али је претходно потребно видјети и како се модели играног филма понашају на супротној страни.

А шта је играно у документарном?


О природи документарног филма говорило се још и прије него што се фотографија „покренула“. Рана фаза развоја филма направила је његов сукоб са играним филмом који сеже још из подјеле на „људе сањалице“ и оне што „стоје чврсто на земљи“. „Аутохтона техника нам нуди слику потпуно ослобођену било какве субјективности. Нуди нам објективну слику, али не треба бркати објективност репродукције и објективност представљања предмета“[7]
Многи тврде да је објективност у документарном филму често много даље од истине него у другим медијима те да се њиме неријетко манипулисало зарад оправдавања појединих друштвених група, ставова или идеологија који су искоришћавали снагу коју он несумњиво има.
Опште су познате могућности пропаганде и манипулисања посредством монтаже и давања „навијачких“ коментара, међутим, како је телевизија преузела улогу информисања о дешавањима у свијету коју су у прошлости имали филмски журнали, за документарни филм се отворило једно сасвим ново поље које више није под притиском обавезног формирања народног мишљења него у много слободнијем руху и, како се чини, у много ближој вези са играним филмом или риалитијем.
Узмимо примјер филма „Чешки сан“ који је, уколико нисмо активни учесници, не крајње необичан начин узбуркао чешку јавност и – подијелио је. Не разматрајући супротстављене стране и етичност поступка који се замијера ауторима те њихову одбрану, концентришимо се на тренутак само на драматургију овог филма која свакако не потиче из документарног проседеа, већ више подсјећа на ране натуралистичке покушаје Антоана почетком двадесетог вијека. Филм–пројекат на самом почетку одредио је све: мјесто на којем ће бити изграђен тобожњи супермаркет, рекламну кампању, говор на лажном отварању, дјечији сонг на радију и потом – лагано увео „глумце“ тј. људе из свакодневице на своју сцену. Оно што га свакако чини документарцем, јесте свакако гледаочева свијест да ће неко разоткрити превару, да се нико неће одзвати позиву или да ће читав пројекат бити блокиран, међутим, сам експеримент неодољиво подсјећа на натуралистички манифест Емила Золе и, наравно, Бресона и то у пуном сјају не прескачући ни утицај свеприсутних риалитија.
Уосталом, по својој суштини, документарни филм можда је још више удаљен од стварности од играног. Поступак одабира дијелова из мора материјала потпуно је исти као и у играном филму, само што се тај одабир у овом случају одвија у монтажи а не у глави сценаристе, са варијацијама у једном и другом случају: „...Не постоје различите и међусобно удаљене сфере тзв. реалистичног и тзв. фантастичног дакле стварног и надстварног; постоји само стварност која је – по богатству својих нијанси и садржаја – у исти мах и фантастична, уколико је ми као такву желимо и можемо осетити.“[8] У посљедње вријеме, суочени са великим присуством специјалних ефеката који до сада незамисливе ствари претварају у општеприхваћене конвенције, појам немогућег ћемо, парадоксално везати управо за нешто за шта знамо да је документарни снимак, иако ће и тај ефекат већински бити изграђен на избацивању „сувишног“ или „досадног“ које би га нама учинило могућим.
Мокументарац или лажни документарац је још један облик који свједочи о тежњи да се ова два филмска приступа изједначе, мада од суштинског документарног он преузима само форму иако је у њима нарочито занимљива структура мијешања интервјуа са дијеловима живота који су очигледно „режирани“.


Искреност, коначна тачка пресјека
     „Изгледа да смо суочени са три врсте филма: Лимијерови, Мелијесови и Грифитови, другим речима са реалистичним, спектакуларним филмом и, најзад, филмском уметношћу. У историјама филма Лимијер и Мелијес су представљени као два пола примитивног филма које можемо сажети на следећи начин: на једној страни документаран, одвећ приземно документаран, на другој страни фиктиван, али превише фиктиван филм.“[1] Они који се данас опредјељују за један од њих, често то чине бјежећи од негативних страна овог другог и трудећи се да са другачије стране дођу до истине. Добар филм ипак не поставља питање нити муку да одредимо којем жанру припада. Истински филм издиже се изнад било какве подјеле без обзира на то да ли он МОЖЕ да се сврста ту или тамо.
„-Нема ту више нимало истине кад ви  удешавате чињенице како је вама драго.
-Ја удешавам чињенице тако да их учиним још више сагласним са истином, него што су у стварности,“[2] пише Анре Жид у другом контексту, али се на овом мјесту савршено добро уклапа.
Постоје, наравно, огромне могућности да се под велом умјетности провуче неистина или да се форма једноставно не поклопи са истинском садржином или чак очува у времену као јединствен примјерак из своје врсте. „Документарни стил“ можда се истроши у варијацијама, а играни филм је свакако често био синоним за сулуду илузију.
Али, као и свака друга искреност, и ова може прилично лако да се обори набрајањем чињеница зашто је стварност већа од умјетности. Па ипак, када вријеме прође, гласови стварности се утишају, а на мјесту погажене умјетности нешто почне да се мрда. И ко ће онда знати ко је сад у праву...[1] Т. Жиро, цит. дјело, стр. 111
[2] Цитирано по Документарни филм, стр. 42[1] Невана Даковић, „Истините лажи“, цитирано по књизи Документарни филм, приредило Милан Кнежевић, Фестивал југословенског документарног и краткометражног филма, Београд 1988.
[2] Живојин Павловић, Документ и поезија,  у књизи Ранка Мунитића Филмска слика и реалност, Филмски центар Србије Београд 2009, стр. 109
[3] Базен, цит.дјело, стр. 20
[4] Т. Жиро, цит.дјело, стр. 19
[5] Ранко Мунитић, Филмска слика и реалност, Филмски центар Србије Београд 2009,  стр. 21
[6] Исто, стр. 26
[7] Т.Жиро, цит. дјело
[8] Ранко Мунитић, „Добачена стварност“, цитирано по књизи Документарни филм, приредило Милан Кнежевић, Фестивал југословенског документарног и краткометражног филма, Београд 1988, стр. 12[1] Андре Базен, Шта је филм? IV, Институт за филм, Београд 1962, стр. 8
[2] Бранко Вучичевић, Имитација живота[1] Исто, стр. 150
[2] (непознат аутор), “Dogme 95“, 24.12.2011, Wikipedia.org, en.wikipedia.org/wiki/Dogme_95
[3] Бресон, цит.дјело, стр. 38
[4] Исто, стр. 68
[1] Робер Бресон, Белешке о кинематографу, Лист, Нови Сад 2003.
[2] Исто
[3] Тереза Жиро, Филм и технологија, Клио, Београд, 2003,  стр. 137
[4] Исто, стр. 146

Нема коментара:

Постави коментар