недеља, 16. фебруар 2014.

HOLY MOTORS VS BORGMANDekonsrtukcija filma ili revolucija pesimizma

autor: Ružica Vasić

                                                     

Leos Carak pripada grupi režisera koji definišu tendenciju poznatu kao Cinema du Look[1]. Jedna od osnovnih karakteristika ovog pokreta bila je površnost, pa segmente ili vinjete treba tumačiti kao dublja alegorijska očitavanja. Carax je u nekoliko navrata počeo da razvija nove projekte, ali nije uvek uspevao da ih materijalizuje u gotov film, njegove ideje su samo upornošću zaživele kao kratka ostvarenja. Zato Sveti motori (Holy Motors, 2012.) predstavlja raznolikost ideja neobaroka koje proganjaju autora više od tri decenije, što je rezultiralo kaleidoskopskim dvočasovnim komadom, otvorenim za mnoštvo tumačenja.
Sa druge strane, film Borgman (2013) Alexa von Warmerdama, dotiče neke od ideja filma Sveti motori (“dotiče”, jer ovaj film obiluje idejama, simbolikom, alegorijom i nadrealnim, ali bez konkretnog idejnog i narativnog rešenja), poseduje linearan narativni koncept, svi su parametri realni, ali su likovi apsurdni. Iskustvo ovog autora je blisko povezano sa teatrom, i to se u filmu primećuje, čak odlično igra za njegovu alegoriju u čijoj je osnovi apsurd. Dok Carax dekonstruiše film i razbija ga na vinjete, Warmerdam ga nadograđuje  teatrom apsurda, i kreira metafizičku poetiku filma, kroz sve tri njene discipline (ontološku, teološku, kosmološku). Iako ovi filmovi poseduju veoma sličnu simboliku, kreću se u različitom smeru. To ih istovremeno čini i bliskim, i kontradiktornim, ali bez obzira na sličnosti i razlike ne može se osporiti da su uspeli da izvrnu bioskop naopačke, da stignu do Kana i tamo podele publiku na dva tabora. Tačnije, ovi filmovi su pokrenuli publiku na akciju, akciju promišljanja.


Holy motors

Film nema ni koherentnu dijegezu, ni konačno rešenje narativne forme, a segmenti i dijalozi nisu racionalno objašnjivi. Ali ovaj film to i ne namerava, što Carax jasno poručuje u prologu. Autor lično otvara film, praktično poziva sve da se pridruže već uspavanom auditorijumu. I sam tek probuđen, ustaje iz kreveta u sobi koja je oblepljena tapetama sa motivom šume. Upotrebom igre reči Holy wood (Sveta šuma) – Holywood (sinonim za američki film i TV industriju)  Carax već postavlja putokaz, tj. u kom pravcu možemo ići. Interesantan detalj je “ključ” koji Carax koristi da probije šumu koja ga okružuje – metalni izrastak na srednjem prstu. U pidžami, u pratnj svog psa, dolazi do ivice bioskopske galerije i posmatra auditorijum. Kakva je ovo publika? Zamrznuta, nepomična. Ne primećuju da između partera protrčava nago dete, a zatim prolazi crni pas, mastif. Prolog obiluje simboličnim detaljima, i shodno tome, uvodi u opus kratkih observacija smisla bavljenja filmskom umetnošću i životom uopšte. Dakle, posmatrano iz ove pozicije, Sveti motori je film o filmu, a obilje simbola  pomoću kojih Carak istražuje različite aspekte njegovog predmeta, onemogućuje da se sve to apsorbuje posle jednog gledanja. Uspavani auditorijum prati dan u životu gospodina Oskara (Denis Lavant), glumca, čije se uloge  odvijaju u realnom svetu, a ne na sceni ili ekranu. Oskar ide sa jednog zadatka na drugi u društvu svog  vernog vozača limuzine Selin (Edith Scob). Prvih pet segmenata predstavljeni su u jukstapoziciju relacija subjekta i objekta, ili sebe i drugih. Segmenti  predstavljaju prevashodno fizičko, uopšte telesno postojanje. Ostali segmenti se bave metafizičkim principima u okviru ljudskog bivstvovanja. Ne sme se zanemariti ni egzistencijalna problematika, mada u ovom filmu nije prioritetna. 
Film počinje scenom devojčice koja sedi u prozorskom oknu. Prozor liči na oko, posmatrani posmatra. Devojčica je jedno od dece gospodina Oskara. On  kreće na posao. Ispred kuće ga čeka bela limuzina, i njegov vozač, Selin. Prati ga obezbeđenje. Ukratko, gospodin Oskar odaje utisak veoma uspešnog Bankara, kojeg čeka devet sastanaka tokom dana. On umorno uzdahne i počinje da se maskira u Prosjakinju, te se stiče utisak da je ovaj biznismen pomalo ekcentrik. U liku prosjakinje, on ide šetalištem, konstantno praćen svojim obezbeđenjem. Onda, kada se obezbeđenje izgubi, a Prosjakinja počne da razmišlja na rumunskom jeziku, film dobija prvi efekat začudnosti. Gledalac biva angažovan pitanjem – ko je ovaj čovek?  Tek pošto se Prosjakinja vrati u limuzinu, otkriva se enterijer vozila – pretrpana koferima punim maski, šminke, kostima. Oskar uzima fasciklu i prebacuje se na sledeći zadatak.Drugi segmenat prikazuje animirani sex. Obilje falusnih motiva koji dominiraju mizanscenom podržano je i Oskarovim kostimom – neka vrsta trikoa, crne boje, pa Oskar liči na spermatozoid (ili njegovu tamnu stranu). Dakle, šta je sve potrebno za začeće? Falus, spermatozoid u punoj fizičkoj spremnosti, i jajna ćelija (ovde prikazana kao veoma razgibana devojka u crvenom kostimu). Prostorija je tamna i dovoljno prostrana za ples polnih ćelija. Kao da to nije dovoljno, kompjuterski odrađeni avatari aktera se pretvaraju u zmijolike jezike i izvode seksualni čin. Bez emocija i metafiziče podloge, angažovani isključivo fizičkom spremnošću za zadatak. Uspeh opstanka se ne oslanja na emociju, već na izdržljivost i snagu, tu nema lepote, jedino proboja i upornosti. I tako je nastao svet.
Carax koristi vožnju limuzinom ne samo za Oskarov predah, već i za pripremu auditorijuma na ono što ga dalje čeka. Za to vreme, Oskar priprema novu ulogu, pristojno komunicira sa Selin, pomalo nostalgičan i odsutan za sadašnji trenutak. Treći segmenat bi mogao da se bavi pitanjem sveta ispod i iznad, iz više aspekata. Oskarova uloga ovog puta predstavlja čoveka ispod zemje (beskućnik koji obitava u kanalizaciji, prolazi kroz groblje gde su ljudi pokopani, fizički nakazan ispod svakog kriterijuma ljudskosti, mentalno ispod nivoa ljudske svesti - više podseća na zver nego na čoveka). Posle totala Pariza, i života iznad, kamera zumira kanalizacioni otvor pored groblja, iz kojeg izlazi Skitnica[2] i prolazi pored nadgrobnih spomenika. Na svakome od njih stoji isti natpis – posetite moj sajt. Ispod toga stoji veb adresa pokojnika. Nema ožalošćenih, nema fotografija, nema života koji je vredno oplakivati. Fotografije su na sajtu, koji garantuje besmrtnost. Ova kratka scena značajno ukazuje na to koliko je smrt postala isključivo telesna, demistikovana, banalna. Ideja da napredak i savremenost  potpuno uništavaju našu sposobnost da funkcionišemo i prepoznajemo jedni druge kao pojedince - koje su se pojavile u nekom obliku u drugim filmovima, ali njihova upotreba i prezentacija su potpuno nova. No, Skitnica se ne zadržava na groblju. Osim što usput pokupi cveće koje proždire, nasrće na prolaznike koji se, zgroženi njegovom pojavom, sklanjaju s puta. Jedina osoba koja se ne izmakne na vreme je slepi čovek, kojeg Skitnica izudara štapom, i pređe preko njega. I niko ne učini ništa. Ipak, ova scena ne ukazuje na ljudsku površnost i neosetljivost. Ovaj segment je u celini nadrealan, i ne bavi se površnom analizom ljudske neosetljivosti. Scena u kojoj se dešava sudar Skitnice sa slepim prolaznikom je uvod u ono što sledi – scenu tokom foto sešna koji se odigrava nadomak groblja.  Fotograf u ekstazi ponavlja reč: lepota, dok fotografiše Kej M (Eva Mendez). Fotografov objektiv je toliko produžen da se ne može zanemariti njegova falusna konotacija. Model je nepomičan, ne reaguje ni na konstantno atakovanje blica, ni na brojne posmatrače. Onog momenta kada se Skitnica pojavi, fotograf će prebaciti svetlost blica na njega. Reč “lepota” menja rečju “uvrnuto”, sa istim oduševljejem, u istom ekstatičnom grču na licu. Ne znam treba li akcentovati i to da je to američki  fotograf i blisku povezanost sa početnom aluzijom na Holywood, ali stiče se utisak da je u industriji koja počiva na teleobjektivu lepotu pobedilo nešto uvrnuto i nakazno. Umetnost je postala nakazna, jer je društvo konzumersko do te mere da može jedino time pobediti smrt. Bankovni računi, veb sajtovi, lažni spomenici judskom postojanju menjaju lepotu trenutka i čina. Od pronalaska fotografije do Dajane Arbus (čije ime nekoliko puta izgovara fotografova asistentkinja), i upliva uvrnutog, te njazad, do njegove glorifikacije i mistifikacije. Fotografova asistentkinja prilazi Skitnici da sa njim ugovori budući angažman, i dok mu objašnjava proceduru par puta u vazduhu prstima napravi navodnike. Skiticu ovaj njen pokret iritira i odgriza joj prste. Odlazi do Kej M i otima je. Iako ova scena pojačava divlju prirodu lika, odgrizanje prstiju nesretne asistentkinje nije puki banalni čin divljaka. Zašto Skitnica odgrize prste? Kako je ovo nadrealno – alegorijska priča, ne treba li se onda zapitati zato Skitnicu provociraju navodnici? Jer, nemajući svest o svetu iznad površine, i novoj trendovskoj gestikulaciji, nema razloga bazirati se na odnos skitnica – asistentkinja, možda bi se trebalo pozabaviti odnosom iznad i ispod površine – u ovom slučaju tumačenja. Uvrnuto je odgrizlo navodnike. Odgrizlo je parafraze, trendovska naklapanja kvazi intelektualaca naspram sirovine i snage simbola. Skitnica odgriza demistifikaciju simbolike, te Carax jasno stavlja do znanja da istina nije podložna parafrazi. Odmah nakon tog čina Skitnica otima model i nosi lepotu sa sobom. Prate ih samo fotograf i njegova sekretarica, i jedino šta se čuje je očajni fotografov uzvik: „Bože!“ Bog nije nestao u okviru ovog veb groblja, samo se transformisao u floskulu, tipičnu za začudnost (fotografa u ovom slučaju). Skitnica nosi model pod zemlju. Ispod je prostor koji omogućuje drugu vrstu komunikacije. Kej M ume da se nosi s tim. Podzemna pećina je posuta laticama cveća i novcem. Kej M ne izgleda uplašeno ni jednog trenutka. Neverbalno, ona komunicira sa njim, isključivo ekspresijom emocija na licu. U početku je ljuta, i Skitnica se iskreno pravda. Kad skine periku i on joj odgrize kosu, oni postaju par. Izgrađuju odnos muž – žena. Pre svega, Skitnica proverava dubinu dekoltea na haljini, zatim joj cepa haljinu i prekriva ramena i grudi. Drugim delom haljine pravi burku. Na arapskom jeziku komunicira sa njom, ona poslušno obavlja radnje koje on traži od nje. Tek onda  se potpuno svuče i spusti joj glavu u krilo. Izražena erekcija polnog uda ovde nije u službi seksualnog čina. Njegov ud ostaje ukrućen i kad zaspi, označavajući potentnost i dominaciju muškarca. Žena peva uspavanku. Podigne feredžu i brižno gleda svog mužjaka. 

Možda je ovo trenutak da se napravi kratak osvrt i na ksenofobičan stav autora. U prvom segmentu, dok Oskar kao prosjakinja ide ulicama Pariza, kamera pravi zoom minus jedne naizgled usputne situacije – upravo venčani par se namešta za fotografisanje. On je beo, ona tamnoputa. Pored njih je crnac zagrljen sa dve bele devojke. Nasmejani su. U pozadini se čuje Oskar u off- u na rumunskom jeziku. Kada se Oskar obuče kao spermatozoid, takođe je crne boje. U kanalizaciji su isključivo beli ljudi. Zatim, on, kao Skitinica uzima ulogu Arapina koji dresira svoju mladu: kreni, stani. Pariz, kao mizanscen društva je po Caraxu ipak podeljen na Francuze i one druge. I sudeći po ovim naznakama, autor upozorava da će uskoro ovim gradom ovladati tamnoputa boja kože. Ksenofobija (karakteristična za predstavnike Cinema do looka) zaista je brižljivo skrivena kroz mizanscen i detalje u sceni. Sa ovom scenom se završava rasna podeljenost (ako se ne računaju Koreanci u jednom od segmenata, ali njihova uloga nema dublje značenje).
Sledeća sekvenca otkriva Oskara u novoj ulozi. On je brižni otac koji dolazi da svoju ćerku adolescentkinju odveze kući. Ovaj čovek je ispijeni kolerik. Predstavja nižu srednju klasu, provincijalca. Ovaj segmenat otkriva novo polje istraživanja. Anžel (Jeanne Disson), koja dolazi sa žurke, laže oca kako je plesala celu noć sa dečacima. To oca čini ponosnim pa je časti  profiteroleama (kupolastog izgleda), koje joj je doneo. Devojčica drži kolač sve vreme, pažljivo, sa obe ruke, ali ga ni ne proba, ali kad izađe iz kola, kolač nema vrh kupole (i pravi izgled profiterola), kao da je splasnuo. Kad kola stanu, Anžel sedi ukrštenih ruku (kao pokojnik, preko grudi). Ona izlazi, držeći  u rukama  profiterolu, duplo manja, kao simbol splasnule želje da se bude potentan za ovaj svet. S jedne strane, ovaj  dijalog i jeste rasprava o otuđenosti mladih, o nesposobnosti da se uklope u spoljašnju sredinu, pa se drži hermetički zatvorene porodice, koja sama po sebi predstavlja devijaciju u odnosima, pa se čini da je neminovno da sklizne u zlostavljanje. Mogućnost da  je ovo aluzija na zlostavljanje je veoma mala,  pošto su kola konstantno u pokretu (seksualno to nije izvodljivo), i veoma velika jer se kroz dijalog  naslućuje deformisan odnos ćerke i oca, poremećen poredak stvari i način na koji je otac kažnjava.
Prvi intermeco  je zamišljen u vidu  muzičke sekvence - Entracte. Oskar svira harmoniku, u početku sam, kasnije mu se pridužuju i drugi muzičari. Sviraju praznim stolicama napuštenog teatra. Svaki intermeco prestavlja Oskara kao glumca.
Peti segment i nova Oskarova uloga je lik Aleksa, koji treba da ubije Tea. Teo je naizgled Aleksov blizanac, samo ima dužu kosu. Aleks prolazi pored koreanskih vlasnika skladišta povrća ( i potencijalnog narko kartela) i ubada Tea u karotidnu arteriju. Ali to nije sve. Postmotalno ga maskira da liči na njega – brije mu glavu, nanosi iste ožiljke i mladež. Teo skupi poslednji atom snage i zarije Aleksu nož u identično mesto. Poslednja scena – identični, sa istim ubodnim ranama, Teo i Aleks umiru kao jednojajčani blizanci. I ovim segmentom završava se jukstapozicija relacija subjekta – objekta. Aleks/Oskar vaskrsava i vraća se u limuzinu. Odavde počinje drugačiji osvrt - na metafizičko značenje filma i života uopšte.  
Drugi intermeco je značajan jer se bavi filmom u filmu. Oskara u limuzini čeka čovek iz Agencije. Kakva i koja je to agencija se ne sazna do samog kraja, sem što se nagoveštava da je u pitanju nešto poput filmske industrije. Oskar ima posetu, jer su ljudi sa vrha zabrinuti da posustaje, da je umoran. On rezignirano primećuje da mu smeta to što su kamere postale tako male, gotovo nevidljive. Pita se kome glumi, ko ga posmatra. Zaista, ko posmatra njegove svakodnevne podvige? Kako je ime Oskar direktna linija sa nazivom prestižne nagrade u filmskoj industriji, pitanje je li se umorio i šta ga to gura i dalje da se bavi tim poslom može se takođe odnositi na ovu vrstu industrije/eksploatacije. Oskar ima samo jedan odgovor da ponudi – lepota čina je ono što mu daje snage da postoji i istrajava kao glumac. Ipak, kad mu se pruži priika, Oskar pokušava da čitavu stvar okonča. Kad ugleda lika kojeg je predstavljao tog jutra (Bankar), Oskar uzima pištolj i upuca ga u glavu, pa zatim daje instrukcije njegovom obezbeđenju gde da cilja – u međunožje. Ova instrukcija nije slučajna i tiče se već spomenute indutrije/eksploatacije upravo tog međunožja. Kao zver, kojoj treba pucati u najslabiju tačku, i ovoj zveri treba pucati u falus. Jer filmska eksploatacija tiče se  seksualnosti, seksa, muževnosti i potencije. Ubiti falus jednako je ubiti senzacionalizam, koji počiva na njemu. Uskratiti publiku za falus može biti jedini spas “lepote čina”, za koju se Oskar zalaže.  Selin je tu, kao i uvek, brižna i odgovorna i sređuje stvar. Pomaže Oskaru da se pridigne i krene na novi zadatak.
Gospodin Vogan je sledeći lik koji Oskar tumači. Umirući bogati starac. Kraj njegovog kreveta bdi Lea, njegova mlada rođaka. Kratak dijalog, veoma sažet i pun metafizičkog značenja o smrti, ljubavi i krivici. O kazni. O životu. Potresno, do momenta kad sad već upokojeni gospodin Vogan ustane iz kreveta i obrati se devojci kao Oskar, koji se izvinjava jer žuri na sledeći zadatak. Ispostavlja se da je i ona angažovana glumica koja se u stvari zove Elise (Elise Lhomeau). Tek u ovom segmetu se akcenat stavlja na mogućnost da postoje i drugi koji se bave Oskarovim poslom. Do ove scene, jedini koji menja uloge je isključivo on.
Postoji još jedna interesantna stvar. Sve žene, uključujući i Elise su ili bivaju osakaćene (osim Selin). Elisa i Kejt M hramlju, Anžel ima nesrazmerno veliku protezu. Fotografova asistentkinja ostane bez prstiju, a Oskarova velika ljubav Džin (Kylie Minouge)  se baca sa zgrade i smrska lobanju. Ranjivost žena je hiperbolizirana, mnogo više nego u bilo kojoj melodrami, bez melodramskog upliva (tačnije, postoji jedan takav, upravo sa Džin). Zašto su žene kod Caraxa toliko oštećene? Paradoks – upravo zato što su toliko voljene. Muškarac i muškost su principi na kojima počiva holivudska produkcija. Mačizam kao trend se više ne može iskazati u feministički osvešćenoj savremenoj produkciji, te da bi žena mogla biti ranjiva, i kao takva voljena, neophodno je da bude osakaćena. Ona se nigde ne pojavljuje kao majka, mada Selin može biti ta. Činjenica da je vozač limuzine (koju po potrebi i popravlja), sekretarica Agencije, organizator, i neka vrsta poslovnog agenta Oskaru, ostavljaju joj malo prosotra za majčinstvo. Postoji samo otac, i muškarac, i treba mu pucati u prepone.
Kada se Selin umalo sudari sa još jednom limuzinom, Oskar ima priliku da vidi Džin, svoju davno izgubljenu ljubav. Ovaj čudan susret se dešava tik ispred zgaslog tržnog centra „Samarićanin“, kome još jedino radi svetlosna reklama. Oskar i Eva odlaze u šetnju dugu dvadeset minuta, u pokušaju da nadoknade dvadeset godina.  Carax dopušta filmu da se melodramski raspline kroz sentimentalno nostalgičnu priču o prošlosti. Tokom šetnje, Oskar i Džin prolaze pored razbijenih lutaka. Pored onoga što bi mogli i sami postati (ili već jesu). Ekspresija emocije vrši se kroz song „Who were we?“ koji izvodi Džin. Njihove poslednje misli ostaju neizrečene, jer vreme radi protiv njih, i sledeći sastanak ima prioritet. Džin umire, ispod Samarićanina, ispred Oskara.   
Šta preostaje javnoj ličnosti da uradi kad na ovaj način izgubi voljenu osobu? Oskar, posle dosta alkohola i suza zaključuje da se mora smejati pre nego što otkuca ponoć. Preostaje mu još jedan zadatak. Umoran, bolestan, emotivno rasturen, Oskar bi da ga preskoči. Oskar bi da spava. Selin, koliko god da saoseća sa njim, ima drugu vrstu zadatka – da ga drži pod kontrolom i da se potrudi da se šou nastavi. Zato Selin iznalazi način da ubedi Oskara da još jednom „izađe na scenu“. Pre nego što se rastanu, ona je ta koja ga isplaćuje. I na taj način sva lepota čina se ipak svede na egtistencijalizam. Sva metafizičnost ljubavi i smrti nestaje pod potrebom da se Oskar kreće jer ga na kraju dana očekuje honorar. Tu nema mesta za sentimentalnost.  Ipak, Selin dobije od Oskara i poljubac i zahvalnost, i ovaj mali gest ljudskosti je potpuno porazi, jer je izgleda samo ona svesna toga da gospodin Oskar ispod svih tih maski ipak ima samo sebe, a to najlošije igra.
Oskar odlazi ispred „svoje“ pink kuće, gde ga čeka porodica. Neko vreme stoji ispred, izolovan od radosti i harmonije koja ga tamo očekuje. Dom, pun topline i veselh boja pripada njemu u ulozi Oca i napokon – majci, majmunici. Porodica majmuna odlazi u sobu sa ružičastim svetlom,  i optimistički posmatra svet napolju. Simbolička konotacija ovog epiloga je veoma jasna, no kako je ova scena odabrana da poentira ovaj segmentirani filmski zahvat, zaista je potrebno zagrebati ispod površine. Iako od početka Sveti motori obiluje simbolikom i nadrealnim, porodica majmuna nije ni približno ono što bi se moglo očekivati. Ali... i ovo je tek segment više, zadatak za ovaj dan. Arhetip idealne porodice, sudeći po ovome, je praistorijska slika mužjaka koji donosi kući ulov a žena kraj ognjišta gaji decu. To je tek romantičarska slika po Caraxu, da nema realne osnove u savremenom svetu. Današnja porodica je razbijena na samohrane majke ili očeve, decu sve konfuzniju i nesigurniju, vid komunkacije postoj isključivo posredstvom  uređaja. Sirovo i jednostavno, a tako ružičasto ostvarivo je tek u majmunskoj zajednici, koja je evoluciji pokazala srednji prst, isto kao što je Carax to učinio Holivudu. Dekonstrukcija ovih praprincipa ljudske egzistencije insistira na dekonstrukciji filma, jer je film imitacija života, i vreme radi protiv njega. Gledalac je sve osim majmuna kojem se može plasirati priča o hepiendu, osvešćen i gladan sadržaja, ne forme.
Najzad, limuzina stiže u misterioznu agenciju „Sveti motori“. Sa ostalim limuzinama elaborira protekli dan i sopstvenu egzistenciju.  Ljudi više ne žele vidljive motore, motori postaju nedovoljni. Kao što su se, za Oskarovu nevolju, kamere toliko smanjile da su postale nevdljive, natpisi na spomenicima postali takođe nevidljivi, prosjaci, prolaznici, ubistva, seks, nasilje u porodici, smrt, tako će jednog dana i limuzine postati nevidljive. Jer stvari postaju nevidljive svojim umnožavanjem, nikako nestajanjem. Ovo se odnosi i na filmsku industriju, koja je postala nevidljiva, predvidiva i dosadna. Carax ukazuje na realan problem prenatrpavanja tržišta festivalima, nagradama, filmovima uopšte, u toj meri da sam film postaje nevidljiv i zaostaje za novim formama (video spotovima, linkovima, video impresijama).
Borgman

U osnovi narativa ovog filma je napeti triler, koji balansira između humora i psihološkog terora. Tradicionalna pravila pripovedanja i dijaloga razbijena su intrigantnim i uznemirujućim simboličkim aspektima podsvesnog. Demonska klica koja raste ne može se zaustaviti, nema spasenja i nema jasnog zaključka  da li je ishod tragičan ili je samo privid tragičnog.
Film počinje scenom u šumi, gde Borgmana (Jan Bijvoet) i njegove saradnike proganja grupa svetih radnika. Nakon što se zlo iskorenjeni iz svojih pažljivo skrivenih podzemnih skloništa, Borgman (fizički tako sličan Isusu)  traži kuću u kojoj bi mogao da se okupa. Nasumično odabere dobrostojeću holandsku porodicu Shendel, i isprovocira Ričarda (Jeroen Perceval) da ga istuče. Njegova žena, Marina (Hadevijch Ministar) pokušava da okonča ovaj besmisleni okršaj, jer je uzrok tuče provokacija na njen račun - Borgman se predstavlja kao Anton Breskens, koji tvrdi da ga je Marina negovala tri meseca u bolnici, i ponekad spavala u njegovom krevetu. Marina prvi put vidi muža tako agresivnog, i klica zla polako dospeva na prag ove kuće. Kako je to  moguće? Borgman počinje manipulativni proces sitnicom – traži samo da se okupa. Dijalog diskretno otkriva koliko se Borgman prilagođava Ričardovom umu u nameri da uđe u njegov dom. Kroz par replika, Borgman saznaje o Ričardu da je nepoverljiv, nefleksibilan i egocentričan snob.  Zato, kad mu ponestane poslednji adut, Borgman spominje suprugu. Krupni plan Borgmanovog lica, intonacija rečenice: “Ja poznjem vašu suprugu”, izrečeno polušapatom otkriva drugo lice ovog skitnice. On ne traži samo kupanje.
Marina želi da ispravi grešku svog supruga i makar se izvini nesretnom skitinici, ali njega nema. Ugledaće ga tek kad Ričard ode na jedan od svojih hitnih sastanaka. Borgman se krije u kući u kojoj je lako sakriti se, jer je uglavnom prazna. Troje dece Shendelovih ima obaveze više puta dnevno i vreme provode sa dadiljom, Ričard je veliki deo dana u kanceariji, u kući je samo Marina. Polako ali sigurno Borgmanovo “kupanje” postaje totalno infiltriranje u život i snove ove žene, potom čitave porodice. Marina Borgmanu obezbeđuje krevet u pomoćnoj prostoriji, daje mu hranu i toplu kupku. Borgman deluje zahvalno dok posmatra kako Marina odlazi preko travnjaka, ali očigledno ima tajni dogovor sa saradnicima koji mu šalju sms pitajući je li vreme da se pojave.
Sutradan, jedno od dece, krhka Izolda (Elve Lijbaart) ostaje u krevetu, bolesna, kao da ovo nežno telo već oseća posledice prisustva zla. Marina pokušava da se vrati dnevnim aktivnostima, ali ne može da se odupre mistiku stranca koji ne želi da ode. Iako i sama oseća da je vreme da prekine ulogu samarićanke, i da se pomiri sa mužem, Borgman je isuviše intrigira i dekoncentriše u naporu da uradi išta što je logično, čak i da se posveti bolesnom detetu. Kada mu krišom odnese večeru, prvi put posmatra  svoj dom iz Borgmanove perspektive. Uzima i dvogled, koji nađe u njegovoj sobi, i tada ugleda dva psa koja šetaju po kući. Psi deluju gotovo demonski kada obilaze kuću. Za to vreme Borgman je u dečjoj sobi i priča horor priču pred spavanje. Kada se psi pojave na vratima, Borgman ih otera, kaže im da su poranili.  Marina prestravljeno traži pse, ali nalazi samo Borgmana kako ušušukava usnulu  decu. Već postaje jasno da Borgman neće otići i da je samo pitanje vremena kada će se psi pojaviti u ljudskom obličju. Da bi potvrdio svoju demonsku suštinu,  Borgman sedi nag na Marininim grudima dok ona spava i prolazi kroz noćnu moru. Sanja kako je Ričard tuče. Dijamanti koje joj je dao prethodnog dana da se iskupi za svoje ponašanje nisu dovoljni da mu Marina oprosti i ovaj san. Borgman pogađa u centar. Shendelovi su u problemu.
Sledeće jutro Borgman navodno odlazi iz njihove kuće, što Marina  ne može da podnese. Muž kao noćna mora, nezadovoljstvo radom dadilje Stine (Sara Hjort Ditlevsen), indiferentan odnos prema deci okreću je Borgmanu. Ona ne zna zbog čega, ne ume da definiše, ali on joj je neophodan jer joj život sa ljudima u kući postaje nepodnošljiv. Kada Marina insistira da Borgman ostane, on postavi uslov – traži mesto za velikim stolom. Ne želi više da se krije, i želi da se igra. Marina pronalazi način za to. Sve što treba je da se pojavi na vratima u novom obličju. Marinino pitanje: “Možeš li doći kao neko drugi?” ukazuje na to da je ona već razvila svest o tome da Borgman nije običan čovek. Donekle je svesna rizika da on ostane u kući, ali ne može da se odupre potrebi da mu se potčini.  Dogovore se da Borgman zameni baštovana. Borgman joj predočava da će to doneti izvesne posledice, na šta Marina pristaje.  Ovaj Marinin pristanak pokreće ubistvo baštovana i njegove žene, i njen prvi istinski osećaj krivice. Prvi normalan razgovor koji vodi sa mužem odvija se u Borgmanovom odsustvu. Marina, otrežnjena od slatkog i toplog opijata (kako naziva taj čudan osećaj privrženosti demonu), skoro histerično govori Ričardu da postoji nešto oko njih što će ih kazniti jer su srećni: “Sreća mora biti kažnjena.” Ričard je teši, deca su na okupu, Izolda se oseća bolje za samo par sati Borgmanovog odsustva. Za trenutak, čini se da za njih ima nade. Ipak, dok odlaze iz baštenske kućice u veliku kuću, pored njih pleše balerina u crnom, izvodi piruete i promiče tek kao nagoveštaj. Pastelne boje njihovih života dobile su tamnu mrlju.
Za to vreme, Borgman, Brenda (Annet Malhebre) i Ilonka (Eva van de Wijeven) čekaju da se osuši cement oko glava baštovana i njegove žene, i da ih “zasade” u jezero.
Sekvenca koja se bavi izborom novog baštovana bazirana je uglavnom na crnom humoru. Naime, kako je stari baštovan “dao otkaz”, raspisan je oglas za novog, i Marina zna da niko drugi sem Borgmana neće doći u obzir. Plan joj padne u vodu onda kada Ričard odluči da sam odabere baštovana. Borgman i Marina se nalaze pred preprekom – kako oterati ostale kandidate? Borgman uključuje u igru Paskala (Tom Dewispelaere) i Ludviga (Alex van Warmerdam). Njih dvojica dovode svoje kadidate za baštovana, i svi su tamnoputi. Ksenofobična visoka srednja klasa odbija da ima veze sa “obojenima”, Borgman i njegovi saradnici računaju na to. Jedini beli baštovan koji treba da se pojavi na vratima Shendelovih je Borgman. Sticajem okolnosti, pojaviće se još jedan beli baštovan i na njegovu nesreću, umalo upropastiti plan. Ludvig ga istuče i ostavi onesvešćenog u šumi  na imanju Shendel. Ostaje samo još da se Borgman pojavi. Dolazi vespom. Ričard ga ne prepoznaje, jer je Borgman ošišan i upristojen. Nema dodirnih tačaka sa onom skitnicom koja je pre par dana tražila od njega da se okupa. Deca ga prepoznaju, ali ne odaju njegov identitet. Najmlađa, Izolda, odlazi u šumu i kamenom dokrajči nesrećnog vrtlara – kandidata, koji je moli da dovede pomoć. Izolda Borgmana zove čarobnjakom, beskrajno mu veruje i spremna je da ubije za njega. Naravno da ne kaže ocu da ovaj čovek nema pojma o održavanju vrtova.
Ko je Borgman u stvari i ko su njegovi sledbenici? Prevashodno, on nosi harizmu demona. Donekle, on to i jeste. Horor koji on nosi sa sobom ne odvija se samo noću, već tokom čitavog dana. Božansko Sunce ga ne ubija. On je fin, pristojan, gotovo brižan prema svojim žrtvama, ali suštinski beskrupulozan i nemilosrdan. U njemu vlada zakon predatora, i jedino što je bitno je da opstane. On je noćna mora koja sedi na grudima spavača, manipulator, i savršen lažov. Dakle, Borgman je zlo. Film jasno ne pokazuje koji je cilj ovog zla koji temeljno razorava srećnu porodicu. U ovoj sekvenci pokazuje koliko je disciplinovano i taktično, koliko se koristi ljudskom psihom zarad konačnog ishoda. Dakle, ksenofobičnim snobovima, srećnim Shendelima Borgman  ulazi u dom na velika vrata, i postaje punopravni član te porodice. Nije samo Izolda spremna na sve kad je Borgman u pitanju. I Marina menja kriterijume ponašanja. U par navrata će imati veoma stroge principe u relaciji sa Izoldom, Stine i Ričardom. Rečenice kojima ona izražava svoj čvrsti moralni kodeks blede pod Borgmanovim delanjem, jer ih on sve pobija. Marina je u stanju da drži veoma oštru pridiku Izoldi jer je upropastila plišanog mecu, ali ne i Borgmanu koji bagerima prekopava baštu, obara i seče drveće; dadilji Stine brani da njen verenik Artur (Mike Weerts) prespava u kući, dok Borgman bez pitanja dovodi Ludviga i Paskala da žive sa njim. Rečenica: “Želim da znam ko mi dolazi u kuću” izgubi svaki smisao, i potvrđuje da je Marina gotovo slepa kada su u pitanju Borgmanovi postupci. Tu čudnu sponu sa njim ona može da definiše samo kao želju, i pokušava da ga zavede, ali Borgman je dostojanstveno odbija. Gotovo s prezirom konstatuje da ne želi da se petlja sa gazdinom ženom, i Marina ozbiljno počne da razmišlja kako da se otarasi muža.
Sledeće jutro Ričard se budi sa oznakom na ramenu. Obeležen kao meta, postepeno ulazi u paranoju, koja će egzaltirati konačnim otpuštanjem sa posla. Odnos između njih gradira gotovo u mržnju. Jutro kada Ričard ide na sve ili ništa, a Stine ima slobodan dan, Marina ne želi da potroši na decu i odbija da ih odveze u školu. Marina želi da bude kraj Borgmana, pa decu odvoze Luis i Paskal. Marina posmatra kako deca ulaze u kola i odlaze sa njima, i ne čini ništa, iako joj lice poprima bolnu grimasu. Koliko god da je svesna da će deca biti žrtvovana, ne pomera se, ne čini ništa da ih spase. Zanemaruje opasnost i iznova traži Borgmana. Za to vreme, deca prolaze kroz izvestan proces inicijacije, obredni čin prelaska u drugu sferu ontološkog poimanja sveta. Deca postaju sledbenici demonskog klana, njihov mladi naraštaj. Marina ležerno sprema večeru za sve, uključujući i Stininog momka. Ne vidi prazne poglede njene dece, i ne zapita se šta se desilo, zašto su pospani. Stiče se utisak da je ovu žrtvu podnela svesno. Borgmanovim sledbenicima se priključi i Stine. Nju zavodi Paskal. Stine potpada pod njegov uticaj identično kao i Marina pod Borgmanov, devojka postaje razdražljiva na isti način. Tokom večere, jedine dve osobe koje nemaju direktnu vezu sa demonskim su Ričard i Artur. Kako je momak sin Ričardovog rivala sa posla, čoveka koji mu je dao otkaz, njih dvojica ulaze u konfilkt i uz pomoć Ludviga, stvar se završava tako što Artur osvane mrtav na autobuskoj stanici. U kući niko, pa ni Stine nema problem sa tim. Ričard otvoreno priznaje Marini da se boji, i sam primećuje da se nešto neobjašnjivo i opasno dešava oko njih. Marina za njega nema ni trunke empatije. Prezire njegovu slabost.  
Poslednjeg dana Borgmanovog boravka u životu porodice Shendel, Marina i Ričard se doslovno pobiju zbog još jednog košmara u nizu. Marina traži od Borgmana da Ričard umre. Ljubi mu ruku, iskazujući bezrezervno obožavanje i poštovanje. Brenda se takođe pojavljuje u kući, u ulozi pedijatra, pregleda decu koja prolaze kroz neku vrstu metamorfoze. Stine dobrovoljno pristaje na „rez“ kojim postaje deo tima. Sve je spremno za metamorfozu – bašta Shendelovih, deca, Stine i Marina. Potrebno je još samo da Ričard umre. Pre no što se to desi, Borgman im priređuje predstavu. Mali demonski teatar gostuje u bašti. Predstava je apsurdna, besmislena, ali Marina je duboko proživljava. Preznojava se i ubrzano diše. Uzrok tome može biti i momenat konačne odluke da eliminiše Ričarda iz života. Posle predstave odigraće se značajniji dramski komad – Marina će čašu sa otovanim vinom dati u ruke Izoldi da je odnese ocu. Gotovo antička poetika odigrava se u Borgmanovoj izvedbi Ričardove smrti. Ričard umire ispod Marininih nogu, dok ona u njegovu čast nosi dijamante koje je dobila samo par dana ranije. Ovog puta publika su glumci demonskog teatra i porodičnu tragediju posmatraju kroz dvogled. 
Posle Ričardove smrti, deluje kao da više ništa ne stoji na putu Marininoj sreći. Borgman dovodi sve svoje saradnike u dnevnu sobu i predstavlja joj ih. Pomalo zatečena, Marina insistira da porazgovaraju nasamo. Ne dobija odgovore koje je očekivala, ne dobija ni mrvu nežnosti od Borgmana, a njena konstatacija da je Ričard još uvek u dnevnoj sobi postaje licemerna pred Borgmanovim ledenim pogledom. Marina, suočena sa otvorenom invazijom stranaca, pred slikom pokojnog Ričarda pod klavirom i Brendom u Borgmaovom naručju nalazi jedino moguće rešenje – napije se, van kuće, daleko od svih tih ljudi. Za to vreme, decu zbrinjava Ludvig, brižno negujući  „rezove“. Porodica Shendel nestaje.
Poslednji čin prikazuje Marininu smrt. Iako očekivana, svakako nije predvidiva. Borgman će je nežno dočekati pokraj njene porodične fotografije (Ričard, ona i deca, uhvaćeni u momentu sreće), i odvesti u spavaću sobu. Dok Marina sedi na krevetu, izgarajući od želje, Borgman pokušava da se priseti u kojoj čaši je otrovano vino. Ova scena je takođe obojena crnim humorom, i pojačava neizvesnost, do te mere da navodi gledaoca da i sam iščekuje ko će prvi pasti. Borgman leže kraj Marine i ljubi je. U tom poljupcu ogleda se njegova istinska posvećenost ovoj ženi i ljubav. Morbidno, pošto Marina izdahne tokom poljupca. 
Borgman je mračna i istovremeno duhovita priča o „njima“ i „nama“, unutra i spolja, priča o realnosti naspram imaginacije, smeštena na centralnoj bini – u kući koja liči na utrvđenje ušuškano usred mračne i tamne šume. Posebno intrigantni su biblijski aspekti, koji su veoma prisutni, ali dati samo kroz naznake. Pa opet, meta – etika, borba dobra i zla je ono što ovladava filmom. Gledalac ne može biti sasvim siguran sa kim  treba  da se identifikuje, jer se ne može jasno dokučiti ko je ovde istinski dobar ili zao. Da li se prikloniti skitnicama  koje sve pretvaraju u mračnu igru (uvek sa neizvesnim krajem) ili onima koji žive siguran ali tup život bezbrižne banalnosti i konzervativne usaglašenosti? Citat koji otvara film: “…i oni su sišli na zemlju da napune svoje redove…” omogućuje da se film tumači na folklorno hrišćanski način. Religija, demoni, zaposednutost duše, ili nadrealna alegorija za socijalne nagle promene čini Borgmana slojevitim i nadreanim filmom. Borgman može biti predstavljen i kao hladna i nedokučiva sila prirode, suptilni pokretač promena, a može se tumačiti i kao okrutne manifestacije psihološke podsvesti (iako su akteri destruktivno aktivni i van neposrednog psihološkog okruženja).  Svakako ovaj film se bavi idejom da svet možda ne može biti bolji, ali sigurno može postati manje oštećeno mesto, nekonvecionalnim metodama, ali veoma efektnim. Ostavljanje utvrde, da bi se sa decom krenulo u svet, podrazumeva preuzimanje odgovornosti za budućnost koja se bavi disciplinom, igrom, besklasnim sistemom i ljubavlju. Zvuči gotovo demonski primamljivo.

Snovi i motori
Carax i Warmerdam su ona vrsta autora koja insistira na umetnosti, pre svega. I jedan i drugi  su okarakterisani izvesnim nadimcima (Carax je l’enfant terrible, a Warmerdam – crazy Dutchman) pa se shodno tome može zaključiti da ni jedan ni drugi ne pristaju na kompromis i dodvoravanje auditorijumu. Obojica sebi dodeljuju status “boga na filmu”, i ne skrivaju se iza lažne skromnosti. Dok je Carax predstavnik neobaroka, i nikad ga se nije odrekao, za Warmerdama se može reći da je prevashodno renesansni tip umetnika (režira, glumi, bavi se i teatrom i filmom, komponje, svira, piše, slika, nije mu strana ni arhitektura). Različiti koncepti umetnosti iz kojih kreću i drugačije sredine odvajaju ih samo na nivou interesnih sfera i stila, dok su elementi humora i simbolike, socijalne kritike i metafizičkog principa veoma slični. Filmovi Sveti motori i Borgman imaju mnoštvo podudarnih motiva, kako u stilskom rešenju simbolike, tako i u simboličkom rešenju metafizičkog. Ksenofobičnost preispituju iz različitih aspekata, ali na isti način tretiraju odnose u porodici - otuđenost dece od roditelja, a prevashodno obojica koriste principe metempshihoze za prikaz svojih protagonista.
Metempsihoza, prelazak duše iz jednog obličja u drugi je prva sličnost, veoma upečatljiva, koja povezuje ova dva filma. U Svetim motorima Oskar prelazi iz uloge u ulogu na isti način na koji Borgman u istoimenom filmu prelazi iz uloge skitinice u ulogu baštovana. Oskar to čini zarad honorara i lepote čina, Borgman samo i isključivo zbog lepote čina, ili kako on kaže – igre. Oskar po zadatku obavlja nametnute uloge, izvršava ih sa različitom dozom entuzijazma jer mu je izbor nametnut i ponekad raspored prenatrpan. Borgman sam bira uloge i sve one vode istom ishodu – lepoti igre. I jedan i drugi menjaju imena (kao skitnica Borgman se predstavlja kao Anton Breskens, kao baštovan je Kamil), okruženja, porodice i po potrebi se maskiraju. U osnovi teže istom – da svoju ulogu izvedu što bolje. Oskar vapi za kamerama, dok su Borgmanu izlišne jer je sam i autor i publika i kritičar. Nijedan od njih dvojice ne oseća grižu savesti zbog svojih postupaka, njihova svest je ograničena na savršeno izveden komad, i a posledice nijedan od njih ne odgovara direktno.
Motiv skitnice je gotovo identičan. Caraxova Prosjakinja i gospodin Merde i jesu deo Borgmanove ekipe. Obojica žive pod zemljom, a sam Borgman fizički veoma podseća na gospodina Merde. Na značenjskom nivou oni se razlikuju, ali samo na prvi pogled. Gospodin Merde predstavlja “uvrnuto”, a Borgman demonsko; obojica imaju za cilj da prisvoje i degradiraju lepotu (ili opšteprihvaćeni pojam lepote). Prevashodno treba da je ponize, zatim potčine (Kej M i Marina prolaze kroz takav proces na različit način). Ni jedan ni drugi nemaju seksualne odnose sa svojim žrtvama. Nema konkretnog motiva za ono što rade, a ishod je isti, i sasvim je svejedno da li će žrtva staviti burku ili umreti otrovana u svom krevetu. 
  Umiruća ljubav ili motiv seksa. Da li Borgman oseća ikakvu emociju prema Marini? Nesumnjivo, ona daleko više žrtvuje sebe nego što to on čini za nju, ona za njim vapi i ponižava se ne bi li dobila makar poljubac. Izgleda kao da Borgman nema ni osećaj empatije za nju, zasigurno ne oseća ljubav. Sa druge strane, Marina kojoj Ričard više puta ponavlja koliko je voli toliko potpada pod Borgmanov uticaj da bukvalno za njim izgubi glavu. Koliko god se činilo nemoguće, Borgman ipak voli Marinu, i to što se ova ljubav završava tragično po nju ne umanjuje vrednost Borgmanovih emocija. Šta je ono što ovu skitnicu navede da toliko insistira da uđe u njen dom? Borgman prvo ugleda Marinu, koja u daljini zatvara prozor, pa tek onda stigne na njen prag. Zbog nje dobije batine, zbog nje odluči da ne ode negde drugde. Borgman insistira na njenom prisustvu, a Marina intuitivo odgovara na tu vrstu posvećenosti i emocije. Koliko god da joj Ričard govori da je voli, Marina to ne oseća. Zato ne pomažu ni Ričardovi dijamanti ni njegovi pokušaji da je telesno zadovolji, jer je njena pozicija je svedena na poziciju Ibzenove Nore, i Borgmanov dolazak ovu savremenu Noru oslobađa statusa lutke. Borgman je ljubazan, snishodljiv i zaljubljen u nju, zato destrukcija njene porodice tako sporo teče u odnosu na ostala ubistva koja njegova grupa tako profesionalno i sterilno izvršava. Borgman zbog nje menja imidž (u ovoj grupi veoma važan i prepoznatjiv), odseca kosu i postaje baštovan. Ali ne može i ne želi da je poseduje. Zašto onda Marina umire od njegove ruke? Ovaj demon živi pod određenim pravilima, i ona su veća i od njega. Onog momenta kada Borgman krene iz njene kuće i kada ga Marina moli da ostane, on joj unapred predočava da će, ukoliko ostane, biti suočena sa posledicama. Marina ne može da pojmi, ali tog trenutka ona pristaje na svoju smrt. Na sličan način završavaju Oskar i Džin. Pre pada sa zgrade, njegova velika ljubav mu predočava koja je njena poslednja uloga. Oskar ne učini ništa da je spreči jer i sam živi po pravilima koja su veća od njega. Oba autora kao da sugerišu da je ljubav osuđena na smrt pre ili kasnije, jer uvek postoje okolnosti koje su veće od nas samih, te se spone između polova koje opstaju svode na seks i reprodukciju. U tom pravcu ide Marinina veza sa Ričardom i Oskarov animirani seks sa devojkom u crvenom trikou. Marina je majka troje dece, i sudeći po Ričardovoj potrebi za Marinom, njegova noćna razbibriga. Seks je potreba za produkcijom dece ili razonoda između “veoma važnih sastanaka”, i nema veze sa emocijom, ne više, ne u ovom društvu. U tu svrhu, Carax predlaže tehnološki pomak za igru spermatozoida i jajne ćelije (a šta je to nego sve učestalija veštačka oplodnja) ili samoubistvo kao spas od prolaznosti uzvišene emocije. Tako gledano, Borgman oslobađa Marinu i daje joj smrtonosni poljubac. Otrov koji savlada Marinu nije isti kao i onaj koji usmrti baštovana i Ričarda. Njih dvojica se previjaju od bolova, dok ne skončaju. Marina odlazi u trenu, bez svesti o umiranju uopšte. Njeno telo ne baca Borgman, i on jedini baca poslednji pogled na kuću u kojoj je ona bila. Upravo odricanje od Marine je njegova najuzvišenija žrtva za njenu ljubav, i kao i Oskar, poneće emociju sa sobom, dok se bude trudio da se šou nastavi.
Motiv porodice. Ako se napravi paralela između likova Bankara, Oca i Oca majmuna sa Ričardom mogu se prepoznati elementi likova iz Caraxovog filma u ovom jednom. Ričard jeste uspešan biznismen, koji obezbeđuje lagodan život svojoj porodici, ali je takođe i model savremenog super oca, koji odlučuje o budućnosti dece. On je isti onaj otac koji kupi profiterolu, a zatim toliko porazi dete da čak i profiterola splasne. Ni Marina nije majka koja je posvećena deci. Stiče se utisak da su i u jednom i drugom filmu deca prikazana kao statusni simboli, izvesni “privesci” onih koji prate društvene trendove. Za njih se pak nema dovoljno vremena, ne posvećuje im se pažnja i lične frustracije se  ispoljavaju kao besmislene kazne (kad Ričard dobije otkaz, naprasno odluči da Izolda ne treba da slavi rođendan/ Anžel biva kažnjena da živi sama sa sobom zato što je karakter povukla na oca). Neobarok se bavio otuđenjem mladih što Carax produbljuje na izvestan način, realističko – simboličkom  sekvencom. Warmerdam ovaj problem iznosi alegorijski. Šta je ono što decu gura u tako slatkorečivo i igri sklono zlo? Kakvi su to roditelji? Kojim moralnim principima ih može naučiti savremena porodica i na šta se danas svodi pojam porodice? Kada deca krenu za Borgmanom, i ne osvrnu se da posledji put pogledaju kuću. Iako se ovo može opravdati demonskim uticajem ili misterioznim “rezom” na leđima, iz perspektive socijalno svesnog bića ovo je gotovo nedopustivo. Roditeljski dom, i grobnica istih ne mogu predstavljati samo “stanicu u životu” i prema tome se ne može imati ravnodušan stav. Borgman upozorava da se ovakva linija odnosa upravo razvija tehnološkim napretkom i ambicijama ljudi da budu i roditelji i karijeristi. Konformizam, kome teži čovek, predstavljen je kao mač sa dve oštrice, i porodica veoma lako sklizne u otuđenje. Zagrljaj više nije emotivno utočište, već samo gest. Na taj način deca pripadaju svima sem biološkim roditeljima (što delije poražavajuće kada se uporedi sa scenom porodice majmuna u Caraxovom filmu).
Egzistencijalno-društveno pitanje duboko prožima oba autora, i obojica izražavaju svoj stav i na tom polju. Uopšte uzevši, izbor skitnice za protagonistu kojima se služe i Carax i Warmerdam, ne može izostaviti društveno egzistencijalnu analizu savremene Evrope. Ksenofobija koju Carax diskretno provlači kao sopstveni strah od doseljenika i „obojenih“ Warmerdam prikazuje kao bojazan „belih“ Danaca i ironizira ga. Što se samog čina ljudskosti i lične reakcije na ljudsku patnju tiče, motiv samarićanizma obojica veoma temeljno obrađuju. Carax je nešto osetljiviji na beskućnike (monolog Prosjakinje je dirljiv, njeno iščekivanje spasonosne smrti i aluzija na to da je siromaštvo isto što i usamljenost je gotovo filozofski iskazana), dok je Warmerdam distanciran i upozorava srednji stalež da „oni“ nikada neće imati srce za „nas“. Generalno, pitanje odnosa bogatih i siromašnih jeste svrstano u beskrupuloznu borbu za opstanak, koja je direktno povezana sa fizičkim, telesnim, manje sa moralnom odgovornošću i socijalno – društvenom svešću. Iako Marina drži predavanje Izoldi o plišanom meci i o nesrećnoj deci koja su svojim malim rukama napravila tako lepu igračku, njen monolog ironizira samarićanski trend bogatih da daju priloge i umire savest na izvesno vreme jer se osećaju „srećnim i izabranima“ (Ipak, „Sreća mora biti kažnjena“, zaključuje Marina). Tržni centar sa kojeg se baci Oskarova ljubav se zove upravo Samarićanin, što takođe ironizira ovaj pojam (Jer koji je tržni centar imao za svrhu da pomogne bližnjem?) i u tom pogledu oba autora izražavaju jasan podsmeh na neprirodno izazvanu humanu reakciju. Društvo koje želi da se iskupi onima čije živote kupuje je ništa drugo do licemerno.
Motiv Boga. Postojanje demona uvek uključuje i Boga.  Kod Borgmana je teološki pristup izražen Borgmanovim jasnim stavom da je Isus pasivni bezveznjaković, ali se ne negira. Štaviše, u otvarajućoj sceni Borgmana i njegove saradnike progoni sveštenik sa pomoćnicima. Sveti ljudi se istinski bore da iskorene zlo, i ova bitka je veoma jasna. U filmu Sveti motori Boga nema. Bog je sinonim za začudnost, svet počiva na evoluciji, sve je zasnovano na produkciji i reprodukciji. Ostalo je neprekidna borba za opstanak, apsurdna i besmislena. U nazivu filma se pominje teološki termin “sveti”, ali kao ironizacija osećaja mistično uzvišenog i direktno aludira na Holivud. Iako je poslednja replika u filmu: “Amen”, ona može imati svoje puno značenje (okončavanje molitve) jedino ako se celokupni film posmatra kao molitva autora. Molitva kome i čemu? Sigurno ne Bogu. Sudeći po tome, Warmerdam ga prezire, a Carax negira. 
Motiv snova ili motora. Šta je ono što Marinu izbaci iz koloseka i utvrdi njeno nepoverenje prema Ričardu? I šta je ono što uljuljkuje Oskara i gde se jedino oseća prijatno? Nezavisno od emocije koju uzrokuju, snovi i motori obezbeđuju vožnju. Ne može se praviti poređenje efektivnosti jedne ili druge vožnje, i ne može  se tačno odrediti koliko daleko odvraća od realnosti, ali jeste svojevrsni eskapizam sa ograničenim trajanjem. I film pripada ovoj kategoriji, pa se oba autora poigravaju vožnjom  tokom vožnje,  praveći efekat niza ogledala i uvlače gledaoca u dubinu imaginarnog. Na taj način slike realnog i nadrealnog, metafizičkog, simboličkog i alegorijskog značenja dobijaju smisao u naizgled besmislenom zajedništvu. To je samo na filmu ostvarivo i moguće, ali zaista retko upotrebljavano u ovoj umetničkoj oblasti, pa Carax i Warmerdam  potvrđuju da nije izlišno bežati od ove nespecifične kombinatorike, jer samo filmska umetnost omogućuje beskrajna poigravanja sa veoma ozbiljnim zadatkom – probuditi gledaoca iz letargičnog uljuljkanog konformizma. Zaključak

Oba autora su počela da rade na svojim autentičnim poetikama tokom osamdesetih, i prvu deceniju su utrošili na samoedukaciju u pripremi za novu umetničku formu filma. Carax je svoje korene (za razliku od Besona koji je potekao iz pokreta Cinema du look, ali kasnije se ipak priklonio holivudskoj produkciji) produbio u neobaroknom izrazu, dok je Warmerdam angažman u eksperimentalnoj pozorišnoj trupi Meksički pas (Mexicaanse hond[3]) razvio u novi dramaturško - scenski pristup horor komediji. Devedesetih, kada je novi trend “glamurizacije”, po ugledu na visokobudžetna holivudska ostvarenja imao za cilj da se oštro suprotstavi amerikanizaciji filma, paradoksalno sa tim američki filmovi su se podražavali u izrazito velikoj meri. Jedini način da evropski filmski autor zadrži svoju autonomnu umetničku poetiku (realističan pristup u tom slučaju otpada kao mogućnost)  je da se film i dalje oslanja na pojedine elemente tipične za domaću, nacionalnu kinematografiju. Osnovna karakeristika ovih ostvarenja je neretko nedefinisana geografska odrednica i mesto radnje postaje irelevantno. Poetika autora biva uglavnom alegorijski, pesimističan stav, mračna vizija koja se oslobađa halucinogenim slikama. Ova pesimistička revolucija pojačana vizuelnom atraktivnošću može u svoje redove uvrstiti i filmove poput Delicatessen (1991) autora Jean Pierre Jeuneta i Marc Caroa, De grønne slagtere (2003) i  Adams Aebler (2005) Andres Thomas Jensena, Kynodontas (2009) Giorgos Lanthimosa.
Pesimizam koji savremeni autori afirmišu u svojim filmovima nije isti onaj pesimizam realista i neorealista evropske kinematografije, jer Evropa nije samo rasparčani kontinent, progonjen prošlošću, osiromašen i pogođen ratnim i posleratnim traumama. Danas, Evropa je mesto pogođeno finansijskim krizama, u kojem je tehnologija uzela primat nad emocijom, porodica postala osakaćena društvena forma zajednice, a priliv drugih kultura doveo do dva ekstrema – nestajanja tradicionalnog  Evropljanina sa jedne strane i ksenofobije sa druge, nastanka Stocholmskog sindroma i novih vrsti zajednica koje ne počivaju na utvrđenom temelju srednje klase (koje takođe više nema). Carax i Warmerdam nisu u ovoj oblasti pioniri, ali su zaista uspeli da zaintrigiraju široki auditorijum i učine da se ovaj pravac počne ozbiljnije tumačiti.[1] Cinema du look je francuski filmski pokret 1980-ih, koji analizira, po prvi put, francuski kritičar Raphael Bassan u La Revue du cinema 1989. Ovom pokretu pripadaju autori koji su favorizovali stil iznad supstance, spektakl iznad narativa.  To pripada filmovima koji su imali gladak vizuelni stil i fokusiranje na mladima, otuđene likove koji predstavljaju marginalizovanu omladinu Fransoa Miterana u Francuskoj. Tri glavna reditelja  Cinema du looka  su Žan-Žak Beineik, Luk Beson i Leos Caraks. Teme koje prolaze kroz mnoge od njihovih filmova uključuju osuđene ljubavne priče, mlade ljude sa vršnjačkim grupama a ne porodicama, ciničan pogled na policiju i korišćenje pariskog metroa koji simbolizuje alternativu, podzemno društvo. Mešavina "visoke" kulture, kao što su operske muzičike dive i pop kulture, mešanje uzvišenih i skitnica.
Francuski filmski stvaraoci bili su inspirisani Novim holivudskim filmom (pre svega Frensisa Forda Kopolinim One from the Heart i Rumble Fish), kasnim Fasbinderovim filmovima, televizijskim reklamama, muzičkim spotovima, i modernom fotografijom.


[2] Ovaj lik se slobodno može nazvati i trolom, sudeći po njegovom izgledu i neartikulisanim zvucima koje ispušta. Carax je ovo stvorenje nazvao Monsieur Merde u svom kratkom filmu Tokio!, takođe u interpretaciji Denisa Lavanta.
[3] Meksički pas – ime je nastalo po određenoj vrsti smetnji na radiju  regenerativnog tipa, koja se stvara  nepažljivim radom  na predajniku i ometanju radio talasa, u vidu zvučnih smetnji, što proizvodi zvuk kuknjave (zavijanja)


Нема коментара:

Постави коментар